Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door DUBARRY SHOES . Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar DUBARRY SHOES . DUBARRY SHOES biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door onze site te bezoeken en/of een bestelling te plaatsen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar wordt verwezen in het DUBARRY SHOES Privacybeleid en Cookiebeleid. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van content zijn. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je de website blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen accepteert. Nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan 18, mag je onze website alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je de website niet betreden en geen gebruik maken van de diensten.

Algemene voorwaarden

DUBARRY SHOES wil een uitstekende online winkelervaring bieden voor alle klanten/browsers van onze website. Om ervoor te zorgen dat dit mogelijk is, moet u het volgende begrijpen en ermee akkoord gaan: geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen. geen communicatie of inhoud plaatsen, uploaden of promoten die een negatieve invloed kan hebben op ons merk, onze reputatie of ons bedrijf. de beveiliging van onze websites niet te verstoren en geen apparaten, coderingen of software te gebruiken die de beveiliging van onze site kunnen beïnvloeden geen enkel deel van de unieke DUBARRY SHOES-producten, het gebruik van de DUBARRY SHOES-producten of de toegang tot de DUBARRY SHOES-producten of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. DUBARRY SHOES en haar medewerkers behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Je Privacy

Je privacy is voor ons van het grootste belang. In ons Privacybeleid hebben we in detail beschreven hoe we je persoonlijke gegevens verwerken om diensten aan je te leveren. Door gebruik te blijven maken van onze diensten geef je aan dat je akkoord gaat met de manieren waarop we je gegevens verwerken en gebruiken zoals uiteengezet in ons Privacybeleid. DUBARRY SHOES en onze partners voor webservices (DPD, COLLECTPLUS, SCURRI, ADYEN, MOLLIE, PAYPAL, UNIRGY, PRIMA SOLUTIONS) verwerken persoonsgegevens van klanten (bijvoorbeeld de naam van de klant, het e-mailadres en het verzendadres) en worden daarom beschouwd als afzonderlijke en onafhankelijke verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten onder de EU-wetgeving. Dat betekent dat elke partij verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die zij verwerkt bij het leveren van de Services. Als een partner voor webservices bijvoorbeeld per ongeluk de naam en het e-mailadres van een klant vrijgeeft bij het uitvoeren van een bestelling van een andere klant, is de partner voor webservices, en niet DUBARRY SHOES, verantwoordelijk voor die ongeoorloofde vrijgave.

Je Account bij Dubarry Shoes

Als je deze website gebruikt, ben je verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot je computer, en ga je ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account of wachtwoord. We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren. Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services. Je begrijpt dat de inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

Nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is gedaan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs. Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om uw account- en andere informatie, waaronder je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen. Bekijk voor meer informatie ons Retourbeleid.

Producten, Prijzen en Omschrijvingen

Bepaalde producten kunnen uitsluitend online verkrijgbaar zijn via de website van DUBARRY SHOES. Deze producten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. Speciale uitsluitingen van ons standaard retourbeleid met betrekking tot dat product kunnen van toepassing zijn. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computermonitor nauwkeurig is. De prijzen van producten op elke lokale marktwebsite binnen de EU zijn inclusief BTW op elke website. DUBARRY SHOES behoudt zich het recht voor om het volgende te doen: De verkoop van onze producten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. De beschrijvingen van onze producten op de website zonder kennisgeving te wijzigen. De prijzen van onze producten zonder kennisgeving te wijzigen. De productie of verkoop van een product naar goeddunken van DUBARRY SHOES stopzetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de dienstverlening.

Fouten, Onnauwkeurigheden en Weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een gerelateerde website wordt toegepast, dient te worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Third Party Links

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Opmerkingen, feedback en andere inzendingen van gebruikers

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, op onze sociale mediakanalen, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen' genoemd), ga je ermee akkoord dat we op elk gewenst moment en zonder beperking opmerkingen die je naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Je stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je stemt er verder mee in dat je opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden wat betreft de oorsprong van uw opmerkingen. U a

Disclaimer van garanties; beperking van aansprakelijkheid

We garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service op uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve indien uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal DUBARRY SHOES , onze directeuren, leidinggevenden, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enig product verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

Scheidbaarheid

Lees ook onze andere beleidsregels, zoals ons verzend- en retourbeleid, die op deze site staan. Deze beleidsregels zijn ook van toepassing op uw bezoek aan DUBARRY SHOES. In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.

Gehele Overeenkomst

Het niet door ons uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

Electronische Communicatie

Wanneer je DUBARRY SHOES bezoekt of e-mails naar ons stuurt, communiceer je elektronisch met ons. Je stemt ermee in om elektronisch berichten van ons te ontvangen. We communiceren met je via e-mail of door kennisgevingen op deze site te plaatsen. Je stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan jou te verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

Toepasselijke wetgeving

Door de website dubarry.com te bezoeken, stem je ermee in dat het Nederlands recht van toepassing is op alle zaken die kunnen voortvloeien uit of in verband kunnen staan met het gebruik en de inhoud van de website.

Geschillen

Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met uw bezoek aan DUBARRY SHOES of met producten die je via DUBARRY SHOES koopt, zullen worden voorgelegd aan vertrouwelijke arbitrage in Nederland, behalve dat, voor zover je op enigerlei wijze inbreuk hebt gemaakt of hebt gedreigd te maken op het intellectuele eigendomsrecht van DUBARRY SHOES.

Copyright

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van DUBARRY SHOES of haar contentleveranciers en wordt beschermd door internationale copyrightwetten. De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van DUBARRY SHOES, met copyright auteurschap voor deze collectie door DUBARRY SHOES, en beschermd door internationale copyright wetten.

Trademarks Dubarry Shoes

Handelsmerken en handelsuitingen mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van DUBARRY SHOES zijn, op een manier die waarschijnlijk verwarring zal veroorzaken bij klanten, of op een manier die DUBARRY SHOES in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van DUBARRY SHOES of haar dochterondernemingen en die op deze site voorkomen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door DUBARRY SHOES.

Veranderimgen Gebruiksvoorwaarden

Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

Contact Informatie

Vragen over onze Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid of ander beleidsgerelateerd materiaal kunnen worden gericht aan onze supportmedewerkers  via telefoon op +31 (0)30-760 2600 of e-mail op europe@dubarry.com.

Dames Outdoor Collectie

Heren Outdoor Collectie

Sailing Collectie